- Vi märker att intresset för närproducerat och hållbarhet är väldigt stort. Allmänheten vet inte att Sveriges bönder ligger i framkant inom miljöområdet och att detta måste få kosta någon krona extra. Utan lönsamhet kan inte bonden investera för ytterligare förbättringar, säger projektledaren Carl Selling.

Hur många lyssnare har podden?

- Vi har hittills nått 5 000. Enligt branschfolk är det en succé för en nystartad podd, men vi siktar på en tredubbling till hösten.

Vilka avsnitt har varit populärast?

- Störst intresse har avsnitten om biologisk mångfald med den betande mulen väckt. Inte långt därefter kommer avsnitten om viltet. Den växande viltstammen och betesskadorna på växande gröda är ett stort problem i Östergötland, Södermanland och Örebro där avsnitten är inspelade.

Bland de tolv nya avsnitten får vi träffa bonden som även måste jobba natt för att hålla vildsvinen borta och fårägarna som drabbas av vargangreppen. Men vi träffar även ungdomar som berättar om bondelivet ur sitt perspektiv.

Totalt har Bonden & jag 25 avsnitt som alla är 30 minuter långa. Samtliga avsnitt hittar du här