Varför var det viktigt att LRF var med när märket startade 2016?

- En ursprungsmärkning var efterfrågad från våra medlemmar sedan långt tillbaka. Vi har haft motioner till riksförbundsstämman. Vi såg också att Svenskt Kött nått framgång med sin ursprungsmärkning. För oss var det viktigt att bredda märkningen till fler produkter än kött. Att vi i Sverige klarade av att tillsammans i hela kedjan från jord till bord, starta en frivillig ursprungsmärkning, och därmed slippa lagstiftning på området, var också viktigt för oss i LRF.

Vilka utmaningar har ni haft?

- De största utmaningarna var före och i samband med uppstart av verksamheten. En av dessa var att ta över märket Svenskt kött, och integrera det i från Sverige.

Vad är du mest stolt över?

- Det stora förtroendet för den svenska bonden och svensk livsmedelsproduktion. Att vi genom att profilera svenska produkter kan se en ökad efterfrågan på svensk råvara.

Har du något roligt minne från de första fem åren?

- Det var när ett tyskt TV-team kom till vår gård för att göra ett reportage om vår frivilliga ursprungsmärkning. Dokumentärfilmarna vill ge en bild av hur ursprungsmärkningen fungerar i Sverige, eftersom frågan debatteras, och att det så här långt inte finns någon märkning i Tyskland. Det är inte var dag man har ett TV-team i köket, som filmar när jag brer smörgås, det fanns till och med en kamera i kylskåpet.

Hur ser framtiden ut för Från Sverige-märkningen?

- De första målen om 10 000 märkta produkter har vi nått med råge. Nu går vi in i en ny fas med bolaget, där det är viktigt att både behålla och skaffa nya märkesanvändare i nya kategorier. Vi behöver också hitta formerna för märkning hos restaurang och storhushåll.

Intervjun gjordes av Svenskmärkning AB. Här kan du läsa hela intervjun med Åsa och representanter för övriga grundare.

LÄS MER: Se hela tidslinjen - från bandklippning av landsbygdsministern till 10 800 märkta produkter