Årets spannmålsskörd väntas bli 80 procent högre än förra året och närmare 10 procent högre än femårssnittet. Men det är nationella siffror. Lokalt finns det stora skillnader. För några blir det istället andra torrsommaren i rad.

– På ena sidan Katrineholm hade vi grönt och blött. Efter åskskurarna kunde vi mäta närmare 70 millimeter. På andrasidan Katrineholm kom inte en droppe. Det var torrt och brunt, berättar Johan Lagerholm, regionordförande för LRF Södermanland och växtodlingsrådgivare.

Tydligaste skillnaden är mellan västra och östra länsdelen, ju längre österut ju torrare har det varit med sämre skördar.

Stora arealer såddes i höstas och just höstsådda spannmålsgrödor har ökat kraftigt de senaste åren, med 40 procent jämfört med i fjol. Det gynnsamma vädret skapade en bra etablering även om grundvattennivåerna fortsatt var låga.

Om årets skördeperioden går bra och inte störs av allt för mycket skurar kan det bli den tredje största skörden under 2000-talet. Kvalitén på det som tröskats tidigt är också bra. Men regnet har lett till högre vattenhalter och lägre falltal. Kombinationen regn med höga temperaturer vill ingen ha. Då är risken stor att vetet börjar gro i fält, vilket även har hänt lokalt.

Odlingar av oljeväxter, i synnerhet höstraps, har haft det tuffare. I vissa delar av landet drabbades lantbrukare av vädret. I östra Mellansverige kom det inte tillräckligt med regn, vilket gjorde att rapsen inte hann tillgodogöra sig kvävet i tid. Dessutom fick vissa områden nattfrost så sent som i maj vilket också skadade rapsen.

– En fråga som dykt upp är vattentillgången. Låga grundvattennivåer i kombination med blåst och torka har ändrat förutsättningarna. Att ha resurser och kapacitet för att kunna sätta in vattenåtgärder är något lantbrukaren måste ta med i beräkningen. Annars får man inte ut den fulla potentialen av sina grödor, säger Johan.

Nu pågår sådden av höstvete inför nästa skördeår och såhär långt är förutsättningarna relativt goda, även om regnskurar på många ställen har fördröjt sådden något.

– Får vi ett par veckors uppehållsväder kommer höstsådden bli stor även denna höst, med goda förutsättningar för en bra skördar även 2020, spår Johan.