Jag går i våra beteshagar och tittar på alla blommor och insekter som frodas här. En rata här och en varm komocka där. Jag kallar på kvigorna som betar bland buskar och träd. En del ligger lojt kvar i skuggan och fortsätter idissla, medan några av de andra nyfiket kommer mig till mötes för en pratstund. Jag räknar dem alla, för att se så ingen rymt eller lämnat flocken. Alla ser friska och välmående ut och jag kan åka vidare till nästa beteshage för att kolla nästa grupp med djur.

Varje morgon åker vi runt på vår djurkoll, för att se så alla mår bra, fylla på mineraler i våra baljor, göra rent vattenkoppar och se efter om det är dags att byta betesfålla. Varje dag, från tidig vår till sen höst och ändå är ingen dag sig lik. 240 sinkor/kvigor och kalvar som ska kollas och räknas. 300 mjölkande mjölkkor, som har fri tillgång till betet dygnet runt och själva väljer om de vill vara inne eller ute, betar på vallen utanför ladugården.

Miljökämpar och naturvårdare

Så här i juli månad börjar gräset bli lite torrare och fler och fler blommor kommer fram. Flugorna surrar över komockorna när man går förbi och fjärilarna flyger mellan blommorna för fullt. Vilken underbar känsla jag får i kroppen när jag tänker på vilka miljökämpar och naturvårdare vi är tillsammans med våra kor. Vi vårdar och förvaltar jorden åt våra barn och kommande generationer. Så härligt det känns och så stolt jag blir.

Rätt gröda på rätt plats

Här i Astrid Lindgrens hembygd bor och brukar vi vår gård och flera arrendegårdar, jag och min familj tillsammans med våra kollegor.

Vi sköter tillsammans med våra 350 kor och 400 ungdjur, 140 hektar naturbeten och 375 hektar åker. Och eftersom vi är i norra Kalmar läns skogs- och mellanbygder brukar vi även en del skog.

De jordar och marker vi har passar sig väldigt bra till grovfoderproduktion (gräs och majs) och skogsproduktion. Men det är svårt att odla grödor som potatis, oljeväxter, grönsaker och brödspannmål, till det behövs en helt annan typ av jord. Så det bästa vi kan göra är att förädla gräset till mjölk och kött genom våra kor, för att hjälpa till att säkra Sveriges livsmedelsproduktion.

Ständig utveckling för en bättre miljö

För tio år sedan var vi två familjer som slog ihop våra företag och bildade ett aktiebolag. Vi byggde en ny lösdrift för mjölkkor med mjölkrobotar för att öka hållbarheten i våra gårdar. Under dessa år sedan vi slog oss ihop har vi hela tiden investerat i lösningar som ska vara mer hållbara för miljön och gården.

När vi utökade lagringsutrymmet för gödsel på gårdarna byggde vi två satellitgödselbrunnar. I stället för att ha gödselbrunnarna vid ladugården så byggde vi dem i anslutning till våra åkrar i stället. Det här gör att vi har gödseln på plats när det är dags att sprida den på åkrarna och vi sparar tid när det är dags att sprida p.g.a. kortare transporter. Dessutom lejer vi in lastbilar som kan transportera större mängd gödsel åt gången. Så resultatet är färre transporter på vägarna och minskad bränsleförbrukningen. 

Dessa brunnar gör även att vi har större lagringskapacitet för gödsel och kan spara mer gödsel från hösten och sommaren för att sprida mer gödsel på våren i början av växtodlingssäsongen vilket leder till att kväveutnyttjandet blir bättre från gödseln när den tas upp av den växande grödan. Vi har även en stor gödseltunna med slangspridning för att minska kväveavgången ut i luften vid spridning vilket är bra för miljön.

I somras byggde vi ännu ett nytt plansilofack och samtidigt förlängde vi tre av våra gamla fack, för att öka vår lagringskapacitet för kornas vintermat. På detta sett minskar vi plastförbrukningen väldigt mycket, då vi inte ska behöva göra så många rundbalar ensilage framöver.

Ledarskapsutbildningar och djurskötsel

De senaste åren har vi i företaget även haft tid och möjlighet att fortsätta utbilda oss i våra roller som lantbrukare och lantarbetare. Vi har både gått många kurser som handlar om djurskötsel och djurhälsa, men även ”sparsam körning” på maskiner och ledarskapsutbildning m.m.

Detta har bl.a. lett till att vi har en mycket god djurhälsa på våra kor och ungdjur/kalvar som gör att vi har väldigt liten antibiotikaanvändning i vår besättning och djur som producerar mycket mjölk och kött och mår bra.

Rådgivning och datorprogram

Vi tar även hjälp av mycket rådgivning bl.a. foderrådgivning, greppa näringen och olika rådgivningstjänster från husdjursföreningen Växa.

Vi använder oss av tjänsten Dataväxt för att få en bra och balanserad växtodlingsplan, där vi kan se hur mycket gödsel som behövs på våra grödor.  Med hjälp av dessa olika rådgivningstjänster får vi hjälp att hela tiden följa de senaste råd och rönen som gäller inom näringen och vi har blivit mer hållbara, både miljömässigt, ekonomiskt och socialt i vårt företag.

Tack för att vi får äran att sköta och förvalta vår jord till kommande generationer!

En stolt bonde!

Eleonor Nilsson, Flaka, Gullringen, styrelseledamot LRF Sydost.