Strandskyddet i Karlskrona

Strandskyddsfrågan är åter igen på tapeten i Blekinge och den här gången gäller det Karlskrona kommun. Sedan 2015 har det funnits ett utökat strandskydd på 300 meter i Karlskrona kommun, men i juni i år 2019 beslutade regeringen att upphäva det på grund av en felaktig hantering av kungörelsen i processen. Det är nu mera därför endast 100 meter som gäller åter igen.

Men ännu en gång har länsstyrelsen i Blekinge valt att ta ett omtag och aktualisera frågan genom att nu i november skicka ut en remiss där man åter igen föreslår en utökning av strandskyddet till 300 meter. Det är samma remissförslag som tidigare.

Den 26 november genomförde LRF Sydost ett informationsmöte för berörda i Karlskrona i syfte att hjälpa de medlemmar som inte vill ha ett 300 meter strandskydd. På mötet informerades om hur man ska gå tillväga för att besvara remissen. Kommunen var också på plats och gav sin syn på det hela.

Viktigt att du yttrar dig

För att kunna få till förändringar i det remissförslag som länsstyrelsen gett ut gäller det att man som berörd sakägare yttrar sig. Det här gör man genom att skriva en text om varför man anser att de 300 meterna på ens fastighet ska plockas bort. Det är viktigt att man ser till sin fastighet och jämför med remissförslaget.

Det är många gånger som beskrivningen och bilden som länsstyrelsen ger i remissen inte stämmer överens med markägarens egen verklighet och det måste man yttra sig om i svaret. Länsstyrelsens områdesbeskrivningar är otroligt breda och stämmer ofta inte överens med alla fastigheter som finns inom platsen.

Det behövs en god förklaring till fastigheten och hur den ser ut i remissvaret. Tyvärr så räcker det inte att skriva och skicka in "jag vill inte att min fastighet ska beröras av förslaget". Det är inte tillräckligt kraftfullt i detta sammanhang. Ett tips är att du som markägare ger förslag på en annan gränsdragning som du anser är bättre och motiverar varför.

Begäran om anstånd

Om du anser att du behöver mer tid för att skriva ihop ditt yttrande kan du begära anstånd. Det vill säga att du hör av dig till länsstyrelsen och ber om att få förlängd tid. Idag är datumet satt till den 15 januari som sista dag att komma med ett yttrande.

Om du har frågor om hur man yttrar sig och hur man ska gå till väga får du gärna höra av dig till Carin Hoflund på LRF Sydost.