Ola Axelsson är sammankallande i Säffles kommungrupp och han kunde hälsa närmare tjugotalet personer med anknytning till de olika LRF-avdelningarna samt några politiker från Säffle välkomna till en studieresa i norra kommundelarna.

Första stoppet var vid Aspsäters gård där ägaren Håkan Lundquist tog emot. Det är ungefär tio månader sedan han och familjen drabbades av en katastrof. Plötsligt stod ladugården som innehöll ungdjur i brand och trots heroiska insatser av både brandkår och andra gick den inte att rädda och sjuttiotalet djur brändes inne.
-Det går inte att beskriva och jag vill inte tänka på det som skett utan bara se framåt, konstaterade Håkan.
Han menar dock att även om det ett tag var helt nattsvart så bestämde han ändå direkt i samråd med familjen att bygga upp ladugården och fortsätta driften. Nu står alltså den moderna ladugården nästan klar med plats för 150 djur.

Därefter gick resan vidare mot Långserud och Kålsäter där Sofie Terkelsen berättade om företaget BS Agro, startat 1997, som bla säljer ladugårdsinredningar, med en omsättning på runt 20 miljoner kronor. Gårdens andra del drivs av Marcus Gauffin med sambo och det är bl.a åttio dikor på markerna.

Vid Torps gård berättade Nils Axelsson om verksamheten som består i att föda upp totalt 500 tjurar. En ny ladugård byggdes för två år sedan och där finns tvåhundrafemtio djur. Nils driver verksamheten med farbror Mats Axelsson och i bakgrunden finns Anders Axelsson.

Resan avslutades i Wiksfors där kocken Jonas Byh tog emot. Han berättade om sin syn på mat och att stor vikt läggs vid lokalproducerade råvaror. Han berömde kommunens policy om närproducerat men det finns ännu mer att göra. Det blev en intressant frågestund och en bit mat innan bussen vände tillbaka.

Som helhet blev det en intressant tur och glädjande nog verkade det vara optimistiska tongångar och många unga som är på väg in i jordbruksverksamheterna. Återväxten verkar god och flera generationsskiften verkar ske.

Kjell Olsson

Artikel i Säffle-Tidningen