Vi var 11 som deltog i mötet som skedde över Teams, representanter från Arvika kommun (AMI). Arbetsförmedlingen, Skogsstyrelsen och landsbygdsföretagare.

Vi diskuterade bl a om praktikplatser ute i de gröna näringarna, vilka behov som finns och vad som kan underlätta så att Arbetsmarknadsenheten kan få ut sina deltagare i praktik. Hur man ev bygger upp en organisation där vi småföretagare som inte kan vara med hela tiden så att de ändå kan vara på platsen och få sin praktik. Vi diskuterade också om försäkringar; hur de är försäkrade och vilken typ av skyddsutrustning som de har med och vad praktikplatsen skall bistå med.

Skogsstyrelsen berättade om Natur Nära jobb ett 3-årigt projekt. Arbetsförmedling berättade om projektet ”Mera mat” och om hur de jobbar med praktikplats som senare leder till jobb (inom slakt och styckning).

Läs mer om Nya nätverk >>

Torbjörn Olsson
Kommungruppsordförande Arvika och styrelseledamot LRF Värmland, 057032242@telia.com