Nicklas Engene, marinbiolog Vattenmyndigheten, inledde kvällen.

Jordbruket står för en stor del av utsläppen till våra vattendrag menade Nicklas och visade siffror på hur stor del av utsläppen som kom från jordbruk, reningsverk, dagvatten, enskilda avlopp, skogsbruk och industrin.

- En sjättedel av Östersjön är bottendöd och det motsvarar ytan av Danmark, detta måste vi göra något åt.

Han menade på att en del av lösningen för hästägare var att mocka hagarna och se över sin lagring av gödsel. Publiken gav honom mothugg på ett antal av hans påståenden och menade på att om man använder gödseln rätt så är det en resurs.

Efter Nicklas var det Martin Niklasson, växtodlingsagronom från Hushållningssällskapet. Martin visade på hur man kunde planera sin växtföljd för att minimera ogräs och parasiter. Han redogjorde också för hur man som hästägare kan tänka kring lagring av sin gödsel.

- Naturen är aldrig exakt den förändrar sig hela tiden. Med en bra växtföljd kommer man långt. Ibland måste man börja på nytt med en ny vall, men man ska inte heller vara rädd för att ta till kemikalier för att bekämpa ogräs. Det är faktiskt tillåtet och om man inte har kunskap själv kan man leja in den kompetensen var hans medskick till publiken.

Sist ut var Distriktsveterinärerna som uppmanade hästägarna/företagarna att betesplanera och använda sig av ”Kolla masken”, då resistensen bland avmaskningspreparaten ökar. Att låta betena vila så att parasittrycket går ner var en del av budskapet.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se