Projektet avslutas i sin nuvarande form men kommer under hösten 2021 jobba vidare med branscherna mjölk, ägg, gris, nöt och trädgård för att fortsätta identifiera arbetskraftsbehovet i Västra Götaland via de kommungrupper som inte haft möten under senare delen av 2020 och våren 2021.

Nya Nätverk fortsätter med utbildningsinsatserna samt stötta och stärka företagarna igenom rekryteringsprocesser. Där coaching är en del.

Vad har då Nya Nätverk lyckats med i Västra Götaland sendan hösten 2020

  • 22 möten i kommungrupperna där vi mött 160 företagare. Arbetsförmedlingen och kommunernas arbetsmarknadsenhet har deltagit samt på många möten även Skogsstyrelsens Naturnära Jobb. Både fysiska och digitala möten har genomförts.
  • Coachat åtta företagare (8 x 6 timmar) inför eller under anställningsförfarande för att stärka sin roll som ledare.
  • 10 stycken företagare som slussats vidare till Mer mat fler jobbs företagsanalys.
  • Sammanhållande av kontakterna via AME och AF, stärkt nätverken för kommungrupperna i de kommuner där möten hållits.

Enkätundersökning

Vi har gjort en enkätundersökning i delar av Fyrbodal och Säffle om arbetskraftsbehovet nu och på några års sikt. Av det resultatet har vi:

  • Startat upp ett samarbete med Gröna Klustret på Nuntorp för igångsättning av en vuxenutbildning inom djurskötsel med inriktning mjölk och gris. I samarbetet ingår förutom LRF VG, Västra Sveriges grisproducenter, Kunskapsförbundet och Arbetsförmedlingen.
  • Vi har genomfört gårdsbesök för matchning mellan arbetsgivare och arbetssökande.
  • Inlett ett samarbete med IN Åmål och DUA Dalsland.
  • Vi och Arbetsförmedlingen har stöttat företagare med annonsering och gallring av arbetssökande för att hitta rätt.
  • Stöttat AME samt arbetsgivare som valt att ta emot praktikanter för att på så sätt göra en brygga för utrikesfödda att komma in på arbetsmarknaden (hittills ca 35 personer).

Har du behov av arbetskraft, tankar om kompetensbehov hos framtida anställda, vill ta emot praktikanter eller vill stärka dig som ledare är du varmt välkommen att höra av dig till Lotta Bäckberg 070-323 39 16 eller lotta.backberg@lrf.se.

Kolla gärna in filmen från en mjölkgård med utrikesfödd arbetskraft hos Michael Arvidsson.