Andreas Nypelius krönika: Behov av att samlas i kristider

Andreas Nypelius

Branschen har haft flera tunga år bakom sig i form av torka, Covid-19 och nu kostnadskris. Det har varit utmanande. Det är också tydligt hur känslig dagens produktion är för störningar när det gäller tillgång till, och rörlighet, av varor och tjänster.

I början av covidpandemin uppstod problemet på grund av restriktioner. Nedstängningar under pandemin i olika länder samt fraktstoppet i Suezkanalen fick oss att vänta på varor som gjorde att annars välsmorda logistikkedjor ”gnisslade”. Rysslands krig mot Ukraina har tydligt visat hur känsliga vi är för avbrott i leveranskedjor som vi är beroende av och hur viktig inhemsk produktion och lagerhållning kan vara.

Samtidigt har de senaste åren inneburit en ögonöppnare för allmänhet liksom beslutsfattare på olika nivåer. Idag får vi gehör för vårt budskap om vikten av vår inhemska livsmedelproduktion, inte minst av beredskapsskäl. Trots den tunga period vi tampats med en tid representerar vi en framtidsbransch då trenden pekar på att konsumenten efterfrågar säker mat av god kvalité och beslutsfattare börjar förstå lantbrukets behov.

Efter flera år av inställda möten och arrangemang känner vi att det finns ett behov av att träffas, få inspiration, samt något trevligt att se fram emot. I november erbjuder LRF Gotland under några hektiska dagar två större arrangemang. Den 8 november arrangeras Grön Framtidsdag genom vår samverkan på Gotland Grönt Centrum. Läs mer om detta och hur du anmäler dig här. Den 11 november kan vi efter flertalet inställda försök åter bjuda in till Bondefest likt den vi genomförde 2018. Läs med om Bondefesten och hur du anmäler dig här