Årets Nötköttsföretagare i Väst 2022

Henrik Fredriksson, Liveröd, Bullaren mottog utmärkelsen Årets Nötköttsföretagare i Väst.

Genom ett nära samarbete med gården som levererar de flesta dikalvarna så har de tillsammans utvecklat en metod för att kunna leverera slaktdjur året runt. Det blir ett effektivt utnyttjande av stallplatserna med flera mindre grupper som kontinuerligt kommer till gården. Genom att ha fler platser kan Henrik också ta vara på kalvar från fler gårdar som kan specialisera sig på mjölk respektive dikor (kalvarna behöver heller inte transporteras långväga från gården de föddes på). Gården ligger i en glesbygd och det är marker som passar bäst till vallproduktion och bete, gårdens förutsättningar tas tillvara på bästa sätt samtidigt som det bidrar till att ge en positiv bild av nötköttsproduktionen.


Foto: Petra Wirtberg

Henrik har ett nybyggt stall som ger bra möjlighet att hålla djuren i lagom stora grupper men utnyttjar också en äldre, ombyggd ladugård till dikor och som mottagningsstall för mjölkraskalvarna. Båda stallarna är fina exempel på hur man kan använda gårdens förutsättningar på bästa sätt, både ekonomiskt och för djurvälfärden.

Prisutdelning på gården i Liveröd. Jessica Jansson, ordförande i nötköttklubben delade ut diplom, Hans Ola Olsson kommungruppens ordförande i Tanum delade ut fruktträd. Kvällen av slutades med grillad hamburgare.


Foto: Petra Wirtberg

Petra Wirtberg