LRF medlemsundersökning 2022: 9 av 10 medlemmar tycker att LRF är en viktig företagar- och intresseorganisation

Medlemmarnas förtroende för LRF, Sveriges största företagarorganisation, är både högt och stabilt. Det visar LRFs medlemsundersökning Nöjd Medlem 2022. ”De gröna näringarnas betydelse har tydliggjorts i en orolig omvärld. Allt fler inser att det LRFs medlemmar producerar är fundamentalt, ja rent av livsviktigt. Medlemmarnas höga betyg på LRF som organisation är ett viktigt kvitto på vårt arbete”, säger Anna Karin Hatt, vd och koncernchef för LRF.

Medlemsundersökningen 2022 visar att nio av tio medlemmar tycker att LRF är en viktig företagar- och intresseorganisation. Medlemmarna ger LRF de högsta betygen för genomförandet av kärnuppdragen; det näringspolitiska arbetet och opinionsbildningsarbetet. Betygen ligger kvar på samma höga nivå som de senaste två åren.

– De höga förtroendesiffrorna visar att medlemmarna uppskattar det drivande arbete som LRF uträttar. LRF tar stark position för det gröna näringslivet och vinner gehör för många viktiga frågor, säger Anna Karin Hatt. Stort tack till alla engagerade medarbetare och förtroendevalda för det arbete ni gör varje dag för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra medlemmar!

Den snabba kostnadsutvecklingen sedan slutet av 2021 och effekterna av kriget i Ukraina har satt stor press på alla lantbrukare. LRF har jobbat kraftfullt för att få fram det stödpaket som ska bidra till att lindra effekterna på gårdsnivå. Kostnadskrisen har också satt fokus på behovet av en uppdaterad livsmedelsstrategi.

– Våra medlemmar behöver förbättrade möjligheter att producera mer, smartare och effektivare. Sverige behöver en uppdaterad Livsmedelsstrategi som gör det möjligt och lönsamt att producera mer mat i Sverige och som ger förutsättningar att öka den inhemska produktionen av nödvändiga insatsvaror som gödning, el, foder och biodrivmedel baserade på grön råvara, säger Anna Karin Hatt.

– Lantbrukets ställning växer i samhällsdebatten, och allt fler inser nu att det svenska jord- och skogsbruket är en framtidsbransch. Det gör i sin tur att LRFs roll blir ännu viktigare och behovet av att vi är starka och kan göra skillnad för våra medlemmar ännu tydligare, säger Anna Karin Hatt.

LRF är Sveriges största företagarorganisation och jobbar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Vi välkomnar fler att bli medlemmar, tillsammans kan vi göra ännu mer.

Korta fakta från LRFs medlemsundersökning 2022

 • Medlemmarna tycker att det absolut viktigast är att LRF driver det gröna näringslivets frågor bland politiker och andra beslutsfattare och att LRF arbetar för att skapa positiv opinion för det gröna näringslivet. På dessa områden får LRF också fortsatt de högsta betygen från medlemmarna.

 • Medlemmarna tycker att det är viktigt att LRF har många medlemmar.

 • Förtroendet för LRF är högt och i stort sett lika många som förra året är nöjda med sitt medlemskap.

 • De viktigaste näringspolitiska frågorna är skogspolitik, äganderätt samt service och infrastruktur på landsbygden. Skogspolitik rankades i förra årets medlemsundersökning på tredje plats, i år har i stort sett samtliga medlemmar rankat skogen som den viktigaste frågan. Debatten om skogen och dess förutsättningarna engagerar LRFs medlemmar, då många medlemmar äger och brukar både jord och skog.

 • Medlemmarna mest uppskattade medlemsförmåner är tidningspaketet Land, Land Lantbruk och Land Skogsbruk, rabatter från LRF Samköp samt rådgivningstjänsten Juridisk vägledning.

 • Sju av tio medlemmar tycker att LRF har en hög tillgänglighet och ett bra bemötande av medlemmarna.

Medlemsundersökningens topp tre-betyg:

Medlemmarna ger högst betyg till:

1. LRFs näringspolitiska arbete
2. LRFs opinionsbildningsarbete
3. LRF-medlemskapets förmåner

LRF-medlemmarnas viktigaste frågor:

 • 95% tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att LRF driver det gröna näringslivets frågor bland politiker och andra beslutsfattare.

 • 95% tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att LRF arbetar för att skapa positiv opinion för det gröna näringslivet.

Så här tycker medlemmarna om LRF:

 • 87% (9 av 10) anser att LRF är en viktig organisation.

 • 85% anser att det är viktigt att vara många medlemmar i LRF.

 • 74% anser att LRF bidrar till att utveckla det gröna näringslivet.

Fakta om undersökningen:

Medlemsundersökningen genomfördes som en webbenkät 7/2-13/3 2022, 1 125 respondenter i ett riksrepresentativt slumpmässigt urval.

Snabbfakta om LRFs medlemmar:

 • LRF har 134 400 medlemmar och 115 000 är företagarmedlemmar

 • 39 procent av LRFs medlemmar är kvinnor

 • LRFs medlemmar driver tillsammans 66 500 företag inom de gröna näringarna

 • 50 700 medlemmar äger sammantaget 3 900 000 hektar skog

 • 32 195 medlemmar brukar sammantaget 1 349 600 hektar åker

 • De vanligaste produktionsinriktningarna bland LRF-medlemmarna är skogsbruk, växtodling, köttproduktion, entreprenadverksamhet, hästföretagande och trädgårdsproduktion 

Tipsa oss om nya medlemmar!

Ett enkelt sätt är att tipsa LRFs Medlemsservice om nya medlemmar. Gör så här: skriv namn och telefonnummer till den du vill tipsa om i ett SMS och skicka till 0730-12 14 09.