- Vi är nu nära inpå 2020 och från branschens sida ser vi det som klart olämpligt att ändra rutiner och avgifter från 1 januari 2020. Det blir ingen bra hantering helt enkelt. Mot snabba avgiftsjusteringar talar även att beloppet i statsbudgeten för nedsättning av slaktavgifter är oförändrat. Ett pågående effektiviseringsarbete på Livsmedelsverket behöver också ge effekt innan dagens avgifter räknas om, säger Lars-Erik Lundkvist, näringpolitisk expert på LRF.

När det gäller frågan om vilka slakterier som kan få del av nedsättningsanslaget framöver så har vissa kommentarer i media antytt att stora slakterier skulle ställas utanför. Det är enligt LRFs uppfattning en felaktig slutsats. Livsmedelsverket ska inom kort fatta beslut om timtaxor i kontrollen från årsskiftet.

Läs regeringens pressmeddelande här