Vi tittar på fördelningen idag samt förändringen över tid. Vi tittar också på hur fördelningen skiljer sig när importerade varor räknas bort samt hur fördelningen ser ut för olika svenskproducerade varor. Detta är förhållanden som LRF har följt över längre tid.

  • Bondens andel av matkronan ligger fast på 9 procent sedan 2015.
  • För 25 år sedan var andelen dubbelt så hög.
  • Bondens andel av matkronan med enbart svensk råvara är i genomsnitt 19 procent, ökad inhemsk produktion ger alltså bra effekt på bondens andel.
  • Tendensen 2021 är att andelen livsmedel med svensk jordbruksråvara ökar på bekostnad av livsmedel med importerad jordbruksråvara.
  • Det totala värdet av den sålda maten ökar.