Affärsplanen är ditt viktigaste redskap i arbetet med företagets finansiering. I affärsplanen konkretiserar du företagets nuläge och din bedömning av företagets framtidsutsikter. Finansiärer utgår från affärsplanen vid bedömningen om han eller hon vill medverka finansiellt. Kanske är finansiären redan engagerad i ditt företag och då handlar bedömningen om det är intressant med ett utökat engagemang.

Finansiering kan ske med eget kapital, externt kapital eller en mix av båda. Det finns både för- och nackdelar med de olika finansieringskällorna beroende på var företaget befinner sig samt ska framåt. 

Här listas exempel på externa finansieringskällor

Om du ska ta över en gård eller expandera din verksamhet kan det vara intressant att överväga affärsmodeller som leder till lägre finansiell risk och som har potential till ett successivt övertagande av företaget i takt med en positiv lönsamhetsutveckling. I guiden Vägen till finansiering av ditt lantbruksföretag listas tips och exempel på olika affärs- och finansieringslösningar samt vad du bör tänka på när du väljer finansieringstyp.

Tips och goda exempel på samarbeten företagare emellan hittar du här: