Godkända kemikalier

Här hittar du och väljer enkelt produkter för en uthållig mjölkproduktion: Produkter godkända av Bra Kemråd

Viktigt att tänka på vid användning av listade produkter

På Bra Kemråds lista finns godkända produkter som har frätande eller irriterande egenskaper.

Dessa produkter måste hanteras på rätt sätt enligt de anvisningar som finns på etikett, i säkerhetsdatablad och tekniska datablad för att undvika skador på dem som arbetar med produkten. Om sådana produkter är tänkta att efter utspädning användas i kontakt med djuren är det viktigt att de verkligen späds enligt anvisningarna så att inte skador eller obehag uppstår för djuren. 

Nyheter 2016

Från och med juli 2016 kan även klövvårdsprodukter bedömas av Bra Kemråd.


Find information in english here.