Godkända kemikalier

Här hittar du och väljer enkelt produkter för en uthållig mjölkproduktion: Produkter godkända av Bra Kemråd

Viktigt att tänka på vid användning av listade produkter

På Bra Kemråds lista finns godkända produkter som har frätande eller irriterande egenskaper. Dessa produkter måste hanteras på rätt sätt enligt de anvisningar som finns på etikett, i säkerhetsdatablad och tekniska datablad för att undvika skador på dem som arbetar med produkten. Om sådana produkter är tänkta att efter utspädning användas i kontakt med djuren är det viktigt att de verkligen späds enligt anvisningarna så att inte skador eller obehag uppstår för djuren.

Nyheter 2022

Bra kemråds krav och kriterier är från och med november 2022 uppdaterade med att produkter som innehåller salpetersyra och som klassas som H331 undantas från hälsokraven och kan därmed godkännas.

Bra kemråds krav och kriterier är från och med september 2022 uppdaterade med att produkter som innehåller jod och som klassas som H373 undantas från hälsokraven och kan därmed godkännas.

Bra Kemråds krav och kriterier är från och med januari 2022 uppdaterade med att för godkännande får inte ämnen på SIN-listan ingå.

Nyheter 2021

Bra Kemråds krav och kriterier är från och med juni 2021 uppdaterade med att klövvårdsprodukter inte behöver godkännande från den danska Fødevarestyrelsen.

Nyheter 2017

Från och med september 2017 kan även desinficerande/tillväxthämmande kemikalieprodukter för ströbäddar bedömas av bra Kemråd.

Nyheter 2016

Från och med juli 2016 kan även klövvårdsprodukter bedömas av Bra Kemråd.


Find information in english here.