Godkända kemikalier

Här hittar du och väljer enkelt produkter för en uthållig mjölkproduktion: Produkter godkända av Bra Kemråd

Nyheter 2016

Från och med juli 2016 kan även klövvårdsprodukter bedömas av Bra Kemråd..

Förändringar i Bra Kemråd 2014

EU:s kemikalielagstiftning har omarbetats med målsättningen att få ett enhetligt regelverk inom unionen och ett antal nya förordningar börjar gälla den närmaste tiden. Bra Kemråd har uppdaterats och anpassats till den nya lagstiftningen. Bra Kemråd fokuserar i fortsättningen på kemikalier som används i anslutning till mjölkens produktion.

I juli 2013 upphörde Bra Kemråds bedömningar av kemikalier för mejeriindustrin. Från och med 2014 upphörde bedömningarna av ensileringsmedel. De kemikalier för industri som idag är godkända finns kvar i listan för godkända kemikalier så länge godkännandet gäller, därefter görs bedömningen av mejeriföretagen. Även ensileringsmedel listas så länge godkännandet gäller.


Find information in english here.