I Sverige finns det cirka 50 000 dikningsföretag. Ett fungerande sådant har rutiner för att följa rensningsbehovet och kan föra en dialog med myndigheter när ändringar av vägar och bebyggelse aktualiseras. För att hjälpa lantbrukare med dessa frågor ger vi ut en handbok för dikningsföretag.

Ladda ner dikningshandboken här.