I Sverige finns det cirka 50 000 dikningsföretag. Ett fungerande sådant har rutiner för att följa rensningsbehovet och kan föra en dialog med myndigheter när exempelvis ändringar av vägar och bebyggelse aktualiseras. För att hjälpa lantbrukare och markägare med dessa frågor finns en handbok för dikningsföretag.

Ladda ner dikningshandboken här. Om du vill beställa ett tryckt exemplar kostnadsfritt skicka ett epost till: markus.hoffman@lrf.se. Om du har andra frågor om diken och dikesunderhåll kontakta LRF:s vattenexpert i din region. Du hittar dem här: https://www.lrf.se/politikochpaverkan/aganderatt-och-miljo/kontaktpersoner/ Ett annat tips är att gå en studiecirkel om dikesunderhåll och dikningsföretag, se länk: https://www.sv.se/vatten