Har du en juridisk fråga kopplat till ditt företagande inom de gröna näringarna? Eller har du som en juridisk fråga av mer privat karaktär? Du som är företagar- eller personmedlem har möjlighet att nyttja vår medlemsförmån juridisk vägledning.

Till sidomenyn

Pågående tvist

Om du som enskild person har en pågående tvist med till exempel ett bolag rekommenderar vi att du anlitar ett ombud.

Till sidomenyn

Afrikansk svinpest

Möjligheten att få ersättning/kompensation är helt grundläggande för en viktig del i en effektiv smittbekämpning av den afrikanska svinpesten. LRF är tydliga med att det är av största vikt att alla vars verksamhet som drabbas blir ska kompenserades ekonomiskt fullt ut ekonomiskt.

LRF har låtit genomföra en juridisk analys om rätten till ersättning. Du kan läsa mer om detta här: Afrikansk svinpest

Vid direkta frågor om vad du kan söka ersättning och dispens för samt hur du ansöker hänvisar vi till Jordbruksverket.

Afrikansk svinpest - Jordbruksverket

Har du upplevt några problem?

LRF vill få kunskap om de problem som eventuellt uppstår vid en ansökan om ersättning och/eller dispens. Det kan handla om hur myndigheterna har hanterat ärendet eller att man har fått ett avslag som inte känns rimligt. Du kan höra av dig antingen till din LRF-region eller juridisk vägledning kring detta! LRF kommer att bevaka hur hanteringen av ersättnings- och dispensärenden fungerar och ta upp problem och synpunkter från dem som söker dessa med berörd myndighet.

Kontakta oss via formuläret för juridisk vägledning.

Till sidomenyn

Ställ din fråga här

Här kan du som LRF-medlem ställa din fråga till våra jurister. 

Gå vidare
Till sidomenyn

Vanliga frågor och svar