LRF har försäkringar som skyddar deltagare på LRF-aktiviteter på eller utanför gården. Några exempel på aktiviteter är Öppen Gård, betessläpp, studiebesök, fältvandringar, traktorrace och bowling.

Mer om försäkringen

Det här innehållet är låst.

Detta innehåll är endast tillgängligt för betalande medlemmar i LRF. Du som är medlem kan logga in nedan för att se innehållet.