Högsta kvalitet i 23 år

Med guldmedaljprogrammet uppmärksammar LRF Mjölk och mejeriföretagen gemensamt mjölkböndernas kvalitetsarbete. Guldmedaljen delas ut till den som levererat mjölk av mycket hög kvalitet i minst 23 år och priset har delats ut sedan 1958. 

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Till sidomenyn
Till sidomenyn
Till sidomenyn

Mjölkböndernas kvalitetsarbete

LRF Mjölk guldmedalj

Arbetet på mjölkgården är grunden för mjölkprodukternas kvalitet. Det omfattar till exempel foderproduktion, djuromsorg och miljöarbete och sträcker sig betydligt längre än att bara följa lagar och förordningar. Det är den eller de personer som har det direkta ansvaret för mjölkning, disk- och djurskötsel som belönas.

Med Guldmedaljprogrammet vill mejeriföretagen gemensamt uppmärksamma mjölkböndernas kvalitetsarbete. Programmet är ett komplement till mejeriföretagens egna kvalitetsprogram.

LRF Mjölk guldmedalj
Till sidomenyn Till sidomenyn

Inloggning för Guldmedaljprogrammet

I Guldmedaljprogrammet kan mejeriföretagen själva se resultat, beställa rapporter, listor inför utmärkelsehanteringen och historiska data. Du som mjölkleverantör kan både se dina resultat och uppdatera information om vem som arbetar som mjölkskötare på gården direkt på din dator. Dessutom kan du som mjölkskötare se hur du ligger till i Guldmedaljprogrammet, att dina uppgifter är korrekta samt, om du så önskar, tacka nej till att vara med i programmet. 

Är du registrerad med din e-postadress i Guldmedaljprogrammet ska du ha fått ett mejl med inloggningsuppgifter. Har du inte fått något mejl kan du kontakta ditt mejeriföretag. Du hittar inloggningssidan till databasen här nedan. 

Länk till inloggningsrutan
Till sidomenyn

Vanliga frågor om Guldmedaljen

Med Guldmedaljprogrammet vill mejeribranschen premiera den svenska mjölkbondens kvalitetsarbete. Programmet är ett komplement till mejeriföreningarnas egna kvalitetsarbete.

Mejeriföreningarna kontrollerar regelbundet att mjölkgårdarna uppfyller vissa kvalitetsparametrar som rör djurhälsa, miljö, foder och hygien. På själva mjölken tas prover minst en gång per vecka, året runt, i samband med att den hämtas på gården. Proverna analyseras på laboratorium.

Guldmedaljen delas ut till den som levererat mjölk av mycket hög kvalitet i minst 23 år. För att mjölkleveranserna ska bli godkända enligt Guldmedaljprogrammet krävs att en rad krav uppfylls varje år. För det första måste den aktuella mejeriföreningens alla leverans- och kvalitetsregler följas. Utöver detta finns extra höga krav på innehållet av bakterier och celler. Det så kallade celltalet är en viktig indikator på kons juverhälsa. Guldmedaljprogrammets bestämmelser är betydligt tuffare än de lagar och förordningar som gäller på området. Exakta siffror och intervall finns i broschyren "Mjölk guld värd”.

Den eller de personer som har det direkta ansvaret för mjölkning, disk- och djurskötsel. I många fall är det man och hustru som tillsammans är ansvariga.

Antal medaljörer kan variera stort från år till år men de brukar vara cirka 20-40. År 2023 är det 26 stycken.

Från början hade mejeriföreningarna i Sverige olika regler för de mjölkbönder som kvalificerade sig till en Guldmedalj. Den något ovanliga kvalificeringsgränsen 23 år är en kompromiss mellan olika regelsystem.

Det var 1958. Då delades de 15 första Guldmedaljerna ut av Gustaf VI Adolf. Men Guldmedaljprogrammets historia börjar redan 1915 när det första förslaget till kvalitetsbetalning av mjölk togs fram. De första utmärkelserna delades ut 1928.

Guldmedaljprogrammet består av flera steg: diplom efter 3 år, bronsplakett efter 8 år, silverplakett efter 13 år, guldplakett efter 18 år, och så slutligen Guldmedalj efter 23 år.

Enstaka år kan det vara många medaljörer från ett län i Sverige och färre från ett annat, men över en längre tidsperiod jämnar det ut sig. Det finns inga mätbara kvalitetsskillnader i mjölken från olika delar av landet.

På en stor gård finns det ofta anställd personal som ansvarar för mjölk, disk- och djurskötsel. Dessa ska naturligtvis också kunna får guldmedalj. I guldmedaljprogrammet kallar vi det för mjölkskötare. Mjölkskötaren kan även flytta mellan olika mjölkgårdar och tar då med sig tidigare godkända år i guldmedaljprogrammet. En riktigt stor gård kan maximalt registrera fem mjölkskötare i programmet.

2024 är det 23 mjölkbönder som får en guldmedalj. Här hittar du årets medaljörer.  

Varje års guldmedaljörer bjuds på en fullmatad och festlig vistelse i Stockholm. Dagen börjar med den högtidliga ceremonin där mjölkbönderna får ta emot medaljen ur en medlem ur kungafamiljens hand. Att det är en medlem i kungafamiljen som delar ut medaljen har varit en viktig tradition ända sedan starten 1958. Under utdelningen hålls det också tal och underhållning. Därefter tar en intensiv dag vid med bland annat sightseeing, gemensam lunch, fotografering av medaljörerna etc för att på kvällen avsluta med en bankett.

TT Bild tar ett foto av varje medaljör när hon/han tar emot medaljen ur en medlem ur kungafamiljens hand. Upplysningar fås av TT Bild på telefon 08-692 26 60. LRF Mjölks egen fotograf Jann Lipka tar en gruppbild på samtliga medaljörer. 

Det finns möjlighet till intervjuer vid Guldmedaljutdelningen i Stockholm. Antingen vid lunchen klockan 13:00-14:00 eller på eftermiddagen efter klockan 16:00 på hotell Scandic Continental Stockholm. Det går också bra att följa en medaljör genom hela programmet i Stockholm. Kontakta LRF Mjölk i förväg så kan vi placera er tillsammans med era medaljörer på lunchen efter medaljutdelningen.

Till sidomenyn

Kontakt

Har du frågor om Guldmedaljprogrammet?  

Maria Karlsson, Mjölkkvalitetsexpert/Agr Dr, är ansvarig för Guldmedaljprogrammet från LRFs sida:
Telefon: 010-184 44 18  
E-post: maria.karlsson@lrf.se

Du kan även kontakta ditt mejeriföretag direkt: 
- Arla Foods: Karina Axelsson, tel: 070 - 69 64 902 
- Norrmejerier: Nina Gustafsson, tel: 070 - 694 58 81  
- Gäsene mejeri: Kristina Merstrand, tel: 073 - 73 03 063 
- Falköpings mejeri: Pia Arvidstam, tel: 0515 - 72 32 51 
- Skånemejerier: Carina Andersson, tel: 040 - 619 31 86 

Till sidomenyn

LRF Mjölk

LRF Mjölk skapar goda förutsättningar för hållbart mjölkföretagande i Sverige och en positiv attityd till den svenska mjölken. Arbetet sker inom tre fokusområden: Näringspolitik, synen på mjölk samt kunskapsförsörjning gällande nutrition och mjölkkvalitet.

LRF Mjölk