Syftet med Handlingsplan Mjölk 2.0 är att lyfta mjölkföretagens lönsamhet.

Handlingsplanen fokuserar på några av de områden som landets mjölkföretagare brottas med i vardagen i varierande grad. Exempelvis är det i dag alldeles för krångligt att få tillstånd att bygga stall för större besättningar. Andra utmaningar är upplevd rättsosäkerhet vid vissa myndighetskontroller samt att kostnaden för insatsvaror, till exempel foder och drivmedel, är högre jämfört med i många konkurrentländer.Handlingsplan Mjölk. Övergripande mål och delmålLadda ner Handlingsplan Mjölk 2.0

Ladda ner Handlingsplan Mjölk 1.0

Ladda ner Rapport från Handlingsplan mjölk 1.0

Kontakt

Peter Kofoed, Chef, LRF Mjölk
Mobil: 070-689 54 68
Telefon: 010-184 25 73
E-post: peter.kofoed@lrf.se