Vi samlar hästnäringen.

Till sidomenyn

Om LRF Häst

LRF Häst är branschavdelning inom LRF som samlar hästnäringen för att gemensamt arbeta för hästföretagarnas förutsättningar. Vi arbetar med politisk påverkan, företagsutveckling och kommunikation om vikten av hästföretagandet som en given del av de gröna näringarna. Målet är fler professionella hästföretag med ökad lönsamhet och konkurrenskraft.  

Till sidomenyn

Hästdelegationen

Hästdelegationen är LRF Hästs beslutande organ, som beslutar om inriktning på LRF Hästs verksamhet och ansvarar för godkännande av nya medlemmar i LRF Häst. Delegationen har en rådgivande roll till LRFs riksförbundsstyrelse.

Läs mer om Hästdelegationen
Till sidomenyn

LRF Hästs tre prioriterade verksamhetsområden

För att uppnå det övergripande målet arbetar LRF Häst inom tre prioriterade verksamhetsområden – påverkansarbete, företagsutveckling och opinionsbildning. Vårt övergripande arbete beskrivs nedan.

Till sidomenyn

Hållbarhetsarbetet och Hästföretagarstrategin

LRFs Hästdelegation och HNS styrelse har de senaste åren löpande stämt av frågorna kring hållbarhet. Arbetet har mynnat ut i Hästföretagarstrategin och handlingsplan 3.0.

Till sidomenyn
Till sidomenyn

Kontakt

Sara Lennartsson

Branschansvarig LRF Häst

Telefon:

070 748 03 93

E-post:

sara.lennartsson@lrf.se
Senast uppdaterad: 2023-11-28