• Plats: Digitalt via Teams
  • Arrangör: LRF Väst
  • Målgrupp: Förtroendevalda i LRF

Välkomna till en kvällskurs i kommunkunskap där Kristina Yngwe, vice regionchef LRF syd samt f.d. riksdagsledamot, tillsammans med Erik Evestam, regionpolitiker i Region Värmland och f.d. äganderättsexpert på LRF, samt Petra Wirtberg, kommungruppsansvarig i LRF Väst, guidar oss under kvällen. Kvällen riktar sig främst till förtroendevalda i kommungrupperna.

Detta får du med dig från kvällen:
• Vilka frågor i kommunen påverkar den gröna näringen?
• Hur hittar vi i kommungruppen aktuella frågor och remisser på kommunens hemsida?
• Hur är kommunen uppbyggd och var fattas besluten och av vem?
• Hur kan en kommungrupp jobba och vad finns det för hjälp att få?

Evenemanget är ett samarrangemang med SV. Det krävs ingen anmälan utan klicka på länken för att komma till mötet:

ANSLUT TILL KOMMUNKUNSKAP

Vid frågor kontakta Jennie Dannegren, jennie.dannegren@lrf.se, 072-141 63 74.

Varmt välkommen!
Hälsar regionalt utbildningsansvariga på LRF