Grön infrastruktur på gårdsnivå (digitalt)

2023-04-12 18:00 - 19:00

  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: LRF, Länsstyrelsen Jönköping och Skogsstyrelsen
  • Målgrupp: Både medlemmar och icke-medlemmar
  • Sista anmälningsdatum: 2023-04-10

OBS! Digital träff inför fältträff på Vireda Östergård, Lekeryd, den 19 april.

Hur kan man arbeta med grön infrastruktur på sin egen fastighet? Hur förstärker man och binder samman de värden som finns?

Vid denna digitala träff får du en genomgång från ett projektet med exempel på åtgärder och olika metoder både för skogsmark och odlingsmark med syfte att gynna grön infrastruktur på gården och i trakten.

Läs mer och anmäl dig senast 10 april på Länsstyrelsens hemsida

Aktiviteten är ett samarrangemang mellan LRF, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.

Frågor? Kontakta Johanna Petersson, Lantbruksrådgivare Lst-F, på 010-223 62 35.