Grön infrastruktur på gårdsnivå - Del 2 Fältträff

2023-04-19 18:00 - 21:00

  • Plats: Vireda Östergård, Lekeryd
  • Arrangör: LRF, Länsstyrelsen Jönköping och Skogsstyrelsen
  • Målgrupp: Både medlemmar och icke-medlemmar
  • Sista anmälningsdatum: 2023-04-17

Hur kan man arbeta med grön infrastruktur på sin egen fastighet? Hur förstärker man och binder samman de värden som finns?

Välkommen på rundvandring i mark och skog hos lantbrukaren David Ekbäck på Vireda Östergård! Utifrån sitt perspektiv som markägaren kommer David att berätta om sitt deltagande i ett projekt som i samarbete med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen undersökte hur man kan arbeta för att stärka grön infrastruktur på sin egna fastighet. Vad har projektet bidragit med? Vilka åtgärder har man valt att prioritera? Vad finns för tankar om fastighetens framtid. Vi pratar även om den damm som anlagts på fastigheten och vilken betydelse den har.

Med under kvällen finns även Anders Hildingsson och Johanna Petersson från Länsstyrelsen samt Tomas Björkesten från Skogsstyrelsen.

Ta med fikakorg och något att sitta på! Under vandringen kommer vi att pausa på något trevligt ställe och fika.

Läs mer och anmäl dig senast 17 april på länsstyrelsens hemsida. 

Frågor? Kontakta Johanna Petersson, Lantbruksrådgivare Lst-F, telefon 010-223 62 35.