Offentlig upphandling och nya nordiska näringsrekommendationer. Hur kan jag påverka i min kommun?

2023-03-30 12:00 - 12:45

  • Plats: Digitalt via Teams
  • Arrangör: LRF Väst
  • Målgrupp: Förtroendevalda i LRF

Riktningen på de nya nordiska näringsrekommendationerna pekar åt ett tydligt håll - att minska och fasa ut konsumtionen av animaliska livsmedel.

Detta kommer att påverka vilken typ av mat som kommer att köpas in och serveras i de offentliga köken. De som är i extra stort behov av den energi och näring som finns i kött, mjölk och mjölkprodukter är inte minst barn och ungdomar, kvinnor i fertil ålder och äldre, som alla behöver näringstät mat med lättupptagliga näringsämnen för att täcka sitt energi- och näringsbehov. Det kommer även att inverka på vilken typ av livsmedelsproduktion Sverige kan bedriva, hur vår mark förväntas att användas och vilken attityd samhället kommer att ha till djurhållning och animaliska livsmedel.

Hur jobbar LRF med detta och vad kan ni i kommungrupperna och lokalavdelningarna göra?

Delta på en lunchföreläsning enkelt via Teams, klicka här för att ansluta

Välkommen att ta del av detta genom föreläsare: 
Emma Fransson, regionalt sakkunnig, LRF Syd 
Rose-Marie Winqvist, regionalt sakkunnig, LRF Syd
Kajsa Edbom, regionalt sakkunnig, LRF Väst
Ann-Kristin Sundin, nutritionsexpert, LRF Mjölk

Mer information eller frågor: ann-kristin.sundin@lrf.se

Välkomna!