Hur ska vi sköta skogen för att minimera granbarkborreskador?

2023-04-18 18:00 - 21:00

  • Plats: Scandic Västhaga Örebro
  • Arrangör: LRF Örebro län och Mellanskog i Örebro län
  • Målgrupp: Medlemmar i LRF
  • Sista anmälningsdatum: 2023-04-14

Bakgrund: Örebro län är särskilt drabbat av stora angrepp av granbarkborre. Problemen fortsätter och markägare får förändrade förutsättningar för sin skogliga planering och även stora ekonomiska konsekvenser. Vi erbjuder en kväll för att öka kunskaper och förståelse för både svårigheter och möjligheter med att begränsa skador av granbarkborre. 

Program:

  • Nulägesanalys, prognos och skogsbruk i framtida klimat Skogsstyrelsen
  • Vad gäller i skyddade områden? reservat, biotopskydd och nyckelbiotoper Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen
  • Ett kort nedslag i juridiken Frida Wästling Ludvig & Co

Fikapaus med smörgås

  • Tips och råd. Vad kan vi som skogsägare göra för att minska skador av granbarkborre? Mellanskog Henrik Svensson
  • Diskussion och summering.

Anmälan: senast 14 april https://forms.office.com/e/x5c7eru7fz

Från skogsstyrelsen medverkar Monika Pettersson och Patrik Karlsson Skogsstyrelsen och från Länsstyrelsen medverkar Johan Karlhager.

Mötet är ett samarrangemang mellan LRF och Mellanskog Örebro län