Årsmöte i LRF Sundsvalls kommungrupp

2023-04-12 19:00

 • Plats: Maskinring Norrlands kontor (Bergsgatan 122, Sundsvall)
 • Arrangör: LRF Sundsvall kommungrupp
 • Målgrupp: Medlemmar i LRF
 • Sista anmälningsdatum: 2023-04-05

Vi bjuder på kaffe/te och smörgåstårta.

Föredragningslista

 • Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande
 • Val av sekreterare
 • Val av justerare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Rapporter
 • Verksamhetsberättelse 2022
 • Val av kommungruppsordförande för 1 år
 • Övriga val
 • Budget och Verksamhetsplan 2023
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande
 • Anmäl ert deltagande senast 5 april till Linda Björklund på linda.bjorklund@lrf.se eller via sms till 070-414 09 63.

  Varmt välkomna!
  LRF Sundsvall kommungrupp
  Peter de Beau, ordförande