Informationsmöte om upphandling och NNR

2023-03-31 12:00 - 12:45

  • Plats: Digitalt via Teams
  • Arrangör: Jämtland
  • Målgrupp: Medlemmar i LRF

Välkommen till ett infomöte om upphandling och Nordiska Näringsrekommendationer (NNR), med fokus på LRF:s kommungrupper. 

Det lutar åt att de nya näringsrekommendationerna kommer att resultera i mer vegetarisk kost i offentlig måltid. Det skulle innebära att barn och ungdomar, samt äldre, sköra och sjuka serveras en kost som inte längre har näringsbehovet i fokus.

Vi vill under detta lunchseminarium informera mer om detta samt lyfta frågan om hur vi tillsammans inom LRFs kommungrupper kan arbeta för att fokus för den offentliga måltiden istället ska vara att den innehåller svenska/lokala livsmedel.

Agenda:
Upphandling - hur garanterar man svenska/lokala livsmedel i upphandling av offentlig måltid?
NNR - Så kommer nya nordiska näringsrekommendationerna att påverka offentlig måltid
Budskap till berörda politiker och tjänstemän: folkhälsa i allmänhet och hälsa för sårbara grupper i samhället i synnerhet (barn och ungdomar, samt äldre, sköra och sjuka)
Kommungruppspåverkan - Hur kontakta berörda politiker och tjänstemän för att få igång en dialog och därigenom kunna påverka den offentliga måltiden i sin kommun?

Vi utgår från vår "verktygslåda" med huvudbudskap och guider.

Presentatörer:
Rose-Marie Winqvist, regionalt sakkunnig, LRF Syd
Emma Fransson, regional sakkunnig, LRF Syd
Kajsa Edbom, regional sakkunnig, LRF Väst
Ann-Kristin Sundin, nutritionsexpert, LRF Mjölk

Delta
Ingen anmälan krävs. Klicka här för att ansluta. 
Det finns tid avsatt för frågor och diskussion. Mötena spelas in och kan ses i efterhand.

För mer info, välkommen att kontakta ann-kristin.sundin@lrf.se