Årsmöte i LRF Strömsunds kommungrupp

2023-03-29 13:00 - 14:00

  • Plats: Digitalt via Teams
  • Arrangör: LRF Strömsunds kommungrupp
  • Målgrupp: Förtroendevalda i LRF

Föredragningslista
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av sekreterare
4. Val av justerare
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Rapporter
7. Verksamhetsberättelse 2022
8. Val av kommungruppsordförande för 1 år
9. Övriga val
10. Budget och verksamhetsplan 2023
11. Övriga frågor
12. Mötets avslutande

Microsoft Teams-möte
Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten
Klicka här för att ansluta till mötet
Mötes-ID: 371 197 297 603
Lösenord: pVfCxw
Ladda ned Teams | Anslut på webben
Eller ring in (endast ljud)
08-505 323 27
Telefonkonferens-ID: 231 397 633#

Välkomna!
LRF Strömsund kommungrupp
Elisabeth Lundström
Ordförande