Studiebesök på Sands Maskinstation och FT AB

2023-04-12 19:00

  • Plats: Rickelstorp
  • Arrangör: Norra Solberga-Flisby LRF-avdelning
  • Målgrupp: Medlemmar i LRF

Studiebesök på Sands Maskinstation/Lantbruk/Betongfabrik. 

Sands bjuder på fika.

Samarrangemang med byalaget.

Välkomna!