Ekonomi och ägande för kvinnor

2023-03-29 18:00 - 21:00

  • Plats: Munkagårdsgymnasiet, Björkängsvägen 25, 432 78 Tvååker
  • Arrangör: Agroväst Gröna Möten
  • Målgrupp: Både medlemmar och icke-medlemmar
  • Sista anmälningsdatum: 2023-03-23

Generationsskifte och relationer.

Många av oss med kopplingar till de gröna näringarna har funderingar när det gäller ägande av företag och fastigheter, generationsskifte, giftermål med mera. Vi vill börja prata om dessa saker och hoppas kunna ge svar på en del frågor under kvällen, till exempel:
- Vad är viktigt för en långsiktigt god ekonomi?
- Vad ska man tänka på som sambopart under/efter ett generationsskifte?
- Vad finns det för praktiska lösningar förutom att gifta sig?
- Om man gifter sig, vad ska man ändå se till att tänka på?
- Hur mycket påverkar det egentligen att vara hemma med barn, jobba deltid med mera?
- Om man som par väljer att den ena parten ska vara hemma mer och ta större ansvar för barn, hur ser man till att parten som är hemma inte halkar efter för mycket ekonomiskt?

Jenny Nilsson, jurist på Ludvig & Co, deltar under kvällen. Hon är specialiserad på familjerätt, generationsskifte och allmän fastighetsrätt. Kvällen riktar främst sig till den som står bredvid en nuvarande eller blivande jord- och skogsföretagare, men alla är så klart välkomna!

Evenemanget är kostnadsfritt och är ett samarrangemang mellan Munkagårdsgymnasiet och Agroväst Gröna Möten. Inför evenemanget sänds aktuell information till mötet ut till en e-postadress du anger i anmälan. Vid frågor kontakta jennie.dannegren@agrovast.se eller elvira.lund@agrovast.se. Anmäl dig i enkelt via www.gronamoten.se senast 23 mars.

För mer info se Gröna Mötens webbisda

Varmt välkommen!

Agroväst Gröna Möten finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland och LRF