Allemansrätten i Sverige - En rättighet med skyldigheter

2023-04-26 12:15 - 13:15

  • Plats: Digitalt via Teams
  • Arrangör: LRF Mitt
  • Målgrupp: Medlemmar i LRF Mälardalen, LRF Dalarna, och LRF Gävleborg

Klicka här för att ansluta till webbinariet

Program:

12.15 Välkommen!
Åsa Sikberg och Fredrik Melin, LRF Mälardalen
 
12.20 Allemansrätten i Sverige - En rättighet med skyldigheter
Angelica Billevik, äganderättsexpert, jurist, LRF  

12.40 När allemansrätten överträds, några tips och rekommendationer
Angelica, Åsa och Fredrik diskuterar och ger tips och rekommendationer om möjliga åtgärder när allemansrättens regler överträds:
• Terrängkörning med motorfordon
• Olika former av hemfridsbrott
• Ridning i skogsplanteringar och växande grödor
• Cykel- och vandringleder utan tillstånd
• Nedskräpning och kvarlämnande av skrot
• Kommunikation med och anmälan till polisen?

13.05 Frågor från mötesdeltagare

13.15 Avslutning  
Åsa Sikberg och Fredrik Melin, LRF Mälardalen