Informationsmöte om Greppa Näringen

2023-04-03 18:00 - 21:00

  • Plats: Mo bygdegård
  • Arrangör: LRF Söderhamn kommungrupp
  • Målgrupp: Medlemmar i LRF

Tillsammans med Länsstyrelsen i Gävleborg bjuder LRFs kommungrupp i Söderhamn in till detta informationsmöte.

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. Vi arbetar med lösningar som ligger i framkant inom miljö- och klimatområdet och är en drivkraft för lönsam tillväxt i den svenska lantbruksnäringen.

Vi bjuder på fika.

Välkomna!