Gynna mångfald i åkerlandskapet med miljöytor och mellangrödor

2023-03-30 12:00 - 13:00

  • Plats: Digitalt via Teams, länk skickas ut dagen före mötet
  • Arrangör: Länsstyrelsen och LRF
  • Målgrupp: Både medlemmar och icke-medlemmar
  • Sista anmälningsdatum: 2023-03-28

I nya europeiska jordbrukspolitiken CAP 2023-2027 införs i grundvillkoren krav på att fyra procent av åkermarken ska ligga som miljöytor. Har du funderingar om vad du kan göra på dessa ytor? Det införs även stöd till mellangrödor som gynnar såväl mångfald som produktion.

Fler pollinerande insekter i åkerlandskapet ger ett levande landskap och bidrar till bättre skördar hos många av våra grödor. Nära diken och runt vattenbrunnar ska man hålla avstånd med gödsel och växtskydd för att skydda sitt vatten. Sådana platser som kan passa som miljöytor och därmed ge en möjlighet att gynna insekter och blommor.

Länsstyrelsen och LRF bjuder in till lunchwebbinarium med fokus på miljöytor och mellangrödor. Du får inspiration till konkreta åtgärder att genomföra samt möjlighet att ställa frågor till länsstyrelsen om nya miljöytorna och stödet till mellangrödor.

Kostnad: Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag: 28 mars. Anmälan görs via denna länk

För mer information varmt välkommen att kontakta oss:

Rebecca Petersen, Länsstyrelsen Östergötland
E-post: rebecca.petersen@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 55 11

Joel Larsson, Länsstyrelsen Östergötland
E-post: joel.larsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 55 14

Karin Oscarsson, LRF Östergötland
E-post: karin.oscarsson@lrf.se
Telefon: 010-184 42 43