Rovdjursmöte inför betessläpp

2023-04-03 19:00 - 21:30

  • Plats: Köinge Bygdegård, Köinge
  • Arrangör: LRF Hallands kommungrupper
  • Målgrupp: Medlemmar i LRF
  • Sista anmälningsdatum: 2023-03-30

LRFs kommungrupper i Halland bjuder in till två informationsmöten om varg inför stundande betessäsong. Syftet med dessa möten är att ge er som är djurhållare viktiga kunskaper och tips kopplade till att hålla betesdjur i rovdjursområden. Vi kommer bland annat att prata om erfarenheter djurhållare gjort i områden där det funnits rovdjur länge, vad som gäller för olika former för skyddsjakt samt vilka system som finns för förebyggande insatser och vilken rätt som finns för ersättning för skador.

Tid och plats
3/4 – Köinge Bygdegård, Köinge, kl. 19.00-21.30.
4/4 – Gullbrannagården, Eldsberga, kl. 19.00-21.30.

Anmälan
Anmälan senast 30 mars sker till medlemsservice@lrf.se eller 010-184 40 00.

Varmt välkomna att anmäla er!
/Ordförandena i Hallands kommungrupper