Digital informationsträff om projekt- och investeringsstöd

2023-03-31 11:30 - 13:00

  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: LRF Mitt och Länsstyrelsen Uppsala län
  • Målgrupp: Medlemmar i LRF
  • Sista anmälningsdatum: 2023-03-22

Går du i investeringstankar? Vill du veta vilka stöd som finns att söka i den nya CAP-period som börjat 2023? Funderar du över hur ansökningarna går till? Då är du varmt välkommen till en digital informationsträff som LRF Mitt och Länsstyrelsen i Uppsala anordnar. Beslutsomgångar och datum är specifikt för Uppsala län, men även du som bor i ett annat län är välkommen för att höra mer om vilka stöd som finns att söka.

Vi kommer att informera om:
• Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 
o Stallar och inhysningssystem
o Torkning och lagring efter skörd
o Energiskog
o Täckdikning
o Ny teknik
o Växthus och odlingstunnlar
o Minskad ammoniakavgång
• Investeringsstöd för kalkfilterdiken
• Investeringsstöd för bevattningsdammar
• Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 
o Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för ökad biologisk mångfald
o Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för att hålla kvar kväve och fosfor
o Övriga vattenvårdsåtgärder
• Investeringsstöd för diversifiering
• Startstöd 
• Utlysningar och beslutsomgångar

Informationsträffen kommer att hållas vid två tillfällen, med samma information vid båda tillfällena. Informationen beräknas ta cirka en timme och efter det finns det tid för att ställa frågor. Anmälan sker i länkarna nedan. Var noga med att ange en korrekt e-postadress så att vi kan skicka länken till dig.

Tillfälle 1: Torsdag 23 mars kl. 18.00–19.30, anmäl dig här senast onsdag 22 mars kl. 12.00

Tillfälle 2: Fredag 31 mars kl. 11.30–13.00, anmäl dig här senast torsdag 30 mars kl. 12.00

Vid frågor, välkommen att kontakta Karolin Rask, LRF Mitt, karolin.rask@lrf.se, 010-184 25 65

Varmt välkommen!