Hullbedömningskurs för dikalvsproducenter

2023-09-29 09:00 - 15:30

  • Plats: Tönnersjö golfbana och Alslöfs gård
  • Arrangör: Greppa näringen, Länsstyrelsen i Halland och Lantbruksråd i väst
  • Målgrupp: Medlemmar i LRF
  • Sista anmälningsdatum: 2023-09-22

Hullbedömningskurs, teori och praktik. Dikons hull är viktigt för att få en hållbar ko och en ekonomisk produktion. Det är dyrt att hålla en överutfodrad diko. Svänger dikon i hull för mycket under året påverkas hon negativt och det kan bli problem med hälsa och fertilitet. Det är lätt att bli hemmablind och inte reagera på att dikorna är för tjocka/magra.

Sista anmälningsdag 22 september. OBS! Begränsat antal platser.

Läs mer på greppa.nu (klicka här).

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna och flera olika rådgivningsorganisationer i Sverige.