Dialogmöte med tjänstemän och politiker i Ängelholm

2023-06-08 12:00

  • Plats: Montessoriskolan och därefter Stadsbibliotkeket
  • Arrangör: LRF Ängelholm kommungrupp
  • Målgrupp: Förtroendevalda i LRF
  • Sista anmälningsdatum: 2023-06-02

Tema: Offentlig upphandling, maten i den kommunala verksamheten och de nordiska näringsrekommendationerna.

Inbjudna är berörda tjänstepersoner och politiker, LRFs kommungrupp i Ängelholm och styrelserna i kommunens fyra lokalavdelningar. Anita Persson, regional sakkunnig från LRF Skåne medverkar.

Mötet inleds med lunch 12.00 på Montessoriskolan, Norra Sockerbruksgatan 5, Ängelholm. Därefter möte på Stadsbiblioteket, Stortorget.

Anmälan senast fredagen 2 juni till LRF Skåne, 010-184 45 30, skane@lrf.se

Välkomna till ännu ett intressant LRF-arrangemang!

Frågor? Ring ordförande i kommungruppen Bengt Nilsson på 070-739 71 38.