Betesdag för hela familjen

2023-06-14 14:00 - 20:00

  • Plats: Tvååker
  • Arrangör: Greppa Näringen och Länsstyrelsen Hallands län
  • Målgrupp: Medlemmar i LRF

Välkommen med hela din familj till Hallands mest artrika betesmark! Dagens tema är betesdjurens betydelse för biologisk mångfald. 

Vi möts vid Jungfru Marie Naturstig i anslutning till gårdarna Järnmölle, Apelhult & Brogård, sydost om Tvååker. Lyssna på intressanta föredrag, följ med på en guidad tur till våtmarken eller gå en tipsrunda med frågor för både barn och vuxna. För barnen blir det högläsning ur miljösagan ”Jordkällarens hemlighet”. Längs naturstigen finns det mötesplatser där du kan lära dig mycket om bete, betesdjur, biologisk mångfald och massor av annat intressant.

Dagen är kostnadsfri. Grillat, dryck och lokala produkter från de samverkande gårdarna finns till försäljning.

Dagen anordnas av Länsstyrelsen tillsammans med samverkande markägare.

Vill du se hela programmet och veta mera om betesdagen finns informationen i kalendern på Länsstyrelsens webbplats
Anmäl dig gärna där för att underlätta förberedelserna. 

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna och flera olika rådgivningsorganisationer i Sverige.