Samrådsmöte Nöbbele ÄSO

2023-05-30 19:00

  • Plats: Bygdegården Vörends Nöbbele
  • Arrangör: Värends Nöbbele LRF
  • Målgrupp: Medlemmar i LRF

Samrådsmöte för markägare och jägare inom Nöbbele Älgskötselområde.

Välkomna!
Hälsar Värends Nöbbele LRF