Skogskväll - Tema hyggesfritt

2023-06-12 17:45

  • Plats: Ljustorget
  • Arrangör: Mellanljusnan LRF
  • Målgrupp: Medlemmar i LRF
  • Sista anmälningsdatum: 2023-06-05

Det pratas allt oftare om hyggesfritt skogsbruk, intresset att få mer kunskap om detta ökar.

Med hjälp av Skogsstyrelsen tittar vi på ett lämpligt objekt i närheten av Storhaga. Finns mycket att fundera kring, olika metoder, ekonomi, trädslag med mera.

Vi träffas vid Ljustorget intill Stavsätersrondellen vid kl. 17.45 för vidare transport till objektet, medtag eget fika.

Anmälan senast den 5 juni till Hans Bruun, 070-333 39 89.

Välkomna!