Skydd och beredskap i Sotenäs kommun

2023-05-31 18:00 - 20:00

  • Plats: Sotenäs Symbioscentrum
  • Arrangör: Sotenäs LRF-avdelning, Sotenäs Kommun, Företagarna Sotenäs
  • Målgrupp: Medlemmar i LRF
  • Sista anmälningsdatum: 2023-05-30

I en alltmer orolig omvärld är det många företagare som undrar över sin verksamhets beredskap.

Erika Åbrodd, Sotenäs kommuns säkerhetsstrateg, kommer att ge oss en bakgrund till hur kommunens beredskap ser ut. Vad som förväntas av oss företagare i en händelse av olycka, brand, kris eller krig, samt vad vi som företagare bör tänka på.

Några av kvällens punkter är:
* Företagen är en viktig del av beredskapen.
* Det här förväntas företag att göra.
* Minska företagets sårbarhet.
* Samverkan med offentliga aktörer.

Med förberedda företag blir Sveriges beredskap starkare!

Välkomna till ett viktigt möte!

Anmälan senast 30 maj, anmäl dig här. 
  
Eventuella frågor:
Håkan Christensson 070-659 97 01, hakan@klev.se Sotenäs LRF-avdelning (du kan också anmäla dig till denna mejladress).
Malin Oresten, 076-148 45 41, malin@solusab.se Företagarna Sotenäs.