Sopplunch

2023-06-08 11:45 - 13:00

  • Plats: Tänknik-huset, Föreningsgatan 4 (mitt emot Sundlergymnasiet)
  • Arrangör: LRF Vårgårda kommungrupp och Center of Innovation
  • Målgrupp: Medlemmar i LRF
  • Sista anmälningsdatum: 2023-06-05

Vi bjuder på sopplunch och LRF står för programmet och ämnet för lunchen är hur krig och klimatförändringar kan komma att påverka världens livsmedelsförsörjning. Mats Eriksson på BM Agri AB berättar om vad som händer på råvarumarknaden för spannmål och oljeväxter.

Utöver detta presenterar Center of Innovation kort hur det brottsförebyggande arbetet i Vårgårda tas vidare i höst, i form av trygghetssamordning och det blir lite information om Vårgårdafesten i augusti.

Lunchen är kostnadsfri men det krävs anmälan senast 5 juni till linn@coi.se. Meddela även eventuella kostavvikelser.

Varmt välkomna!