Webbinarier för valberedningen

2023-10-10 09:00 - 10:00

  • Plats: Digitalt via Teams
  • Arrangör: Folkrörelseutvecklingsenheten
  • Målgrupp: Förtroendevalda i LRF

Välkommen till tre fristående och inspirerande
WEBBINARIER FÖR VALBEREDNINGEN

1. Grunderna i valberedningsarbetet
2. Valberedningens roll och uppdrag i framtidens folkrörelse
3. Attrahera fler och forma ett bra team

Inbjudan riktar sig till dig som är valberedningsordförande eller sammankallande samt ledamot på region- eller riksnivå inom LRF och LRF Ungdomen.

Vikten av valberedningarnas arbete i en folkrörelse kan inte nog betonas. Därför bjuder vi på tre korta och inspirerande webbinarier. Valberedare från hela landet bjuds in, så ta också chansen att byta erfarenheter. Passa gärna på att samla er valberedning till dialogträffar i anslutning till webbinarierna. 

Utbildningarna genomförs via mötesverktyget teams och det är samma länk vid alla tillfällen. Ingen anmälan behövs och du deltar vid de tillfällen som passar dig. Anslut till utbildningen via dator, IPad eller smarttelefon, genom att klicka på möteslänken nedan. Koppla gärna upp dig en stund i förväg, särskilt om du är ovan vid mötesformen.

Länk till webbinarierna: Klicka här för att ansluta till mötet

Grunderna i valberedningsarbetet.
Tisdag 26/9 kl 9-10 (eller om du föredrar kvällstid) onsdag 27/9 kl 17-18

Valberedningens roll och uppdrag i Framtidens folkrörelse.
Tisdag 10/10 kl 9-10 (om du föredrar kvällstid) onsdag 11/10 kl 17-18

Attrahera fler och forma ett bra team.
Tisdag 24/10 kl 9-10 (om du föredrar kvällstid) onsdag 25/10 kl 17-18

Vid frågor om utbildningen, kontakta Kristina Agerviken via e-post kristina.agerviken@lrf.se eller telefon 070-678 23 24.

Varmt välkommen!
Hälsar teamet i Folkrörelseutvecklingsenheten, LRF