Regionstämma

2024-03-19 09:00 - 17:00

  • Plats: Ännu ej bestämd
  • Arrangör: LRF Mälardalen
  • Målgrupp: Förtroendevalda i LRF

LRF Mälardalens Regionstämma.

Varken plats, tid eller program är  i dagsläget bestämt