Temadag Ekomarknaden

2023-09-25 09:30 - 15:00

  • Plats: Wij trädgårdar i Ockelbo
  • Arrangör: LRF Gävleborg, länsstyrelsen och Matvärden
  • Målgrupp: Både medlemmar och icke-medlemmar
  • Sista anmälningsdatum: 2023-09-20

Välkommen på en dag där vi lyfter frågan om ekologisk mat och livsmedelsförsörjning utifrån olika perspektiv.

Syftet med dagen är att diskutera ekomarknaden ur flera olika perspektiv, från lantbrukets till skolkökens och butikernas verklighet. Hur ser framtiden ut för ekomarknaden? Vilka fördelar har ekologisk produktion och vad vill konsumenterna ha?

Målgrupp är lantbrukare, politiker, tjänstemän, handel och intresseorganisationer.

Vi bjuder på ekologisk lunch på Wij trädgårdar.

Moderator: Amanda Björksell, näringspolitisk expert miljö och hållbarhet, LRF

Program
• 09.15 - Kaffe serveras
• 09.30 - Välkomna
• 09.40 - Korta föreläsningar med efterföljande diskussion:
– Emma Rung, VD på KRAV
– Pim Bendt från Naturskyddsföreningen
– lantbrukare från länet
• 12.00 - Ekologisk lunch
• 13.00 - Branschorganisationer lyfter sin syn på ekomarknaden
• 14.00 - Handel och offentliga kök lyfter sin syn på ekomarknaden
• 15.00 - Avslut

Anmälan senast den 20 september till sara.danvind@lansstyrelsen.se eller i kalendern på Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats

Välkomna!