Studiebesök vid anlagd damm i Väddika

2023-09-26 13:00 - 16:00

  • Plats: Väddika 169, 747 95 Gimo
  • Arrangör: LRF Östhammar kommungrupp och Östhammar kommun
  • Målgrupp: Medlemmar i LRF
  • Sista anmälningsdatum: 2023-09-20

Under studiebesöket kommer vi att besöka en anlagd damm och få lyssna till våtmarksexpert Sören Eriksson från Sören Eriksson naturvård AB, som berättar om vattenvårdande åtgärder i lantbruket, våtmarkers olika funktioner och hur man kan gå till väga om man vill anlägga en damm, våtmark eller genomföra en annan vattenvårdande åtgärd. Han kommer också att berätta om vilka stödmöjligheter som finns och vilka tillstånd som kan behövas.

På plats finns också Tora Jonsson, vattensamordnare från Östhammars kommun, som kan vara ett stöd i ansökningsprocesser för dammar eller våtmarker.

Vi kommer att besöka en våtmark i fält så kom ihåg kläder och skor anpassade efter vädret. Vi bjuder på fika under studiebesöket. 

Anmälan senast 20 september till tora.jonsson@osthammar.se

Evenemanget är ett samarrangemang mellan LRF Östhammar kommungrupp och Östhammars kommun.

Välkomna!