Regionstämma LRF Värmland

2024-03-22 09:30 - 15:00

  • Plats: KilArena (adress: Industrigatan 1, 665 33 Kil)
  • Arrangör: LRF Värmland
  • Målgrupp: Medlemmar i LRF
  • Sista anmälningsdatum: 2024-03-07

Program för stämman
Kl. 08.30 Registrering av fullmäktige startar
Kl. 09.30 Stämman öppnas av regionförbundets ordförande Erik Forsberg
               Stadgeenliga stämmoförhandlingar
               LRF Ungdomen Värmland
               Framtidens folkrörelse
Kl. 12.00 Lunch
Kl. 13.00 Stämman upptas
               Anförande av Palle Borgström, förbundsordförande för LRF
               Stadgeenliga stämmoförhandlingar
               Utmärkelser och prisutdelning
Kl. 15.00 Fika och stämman avslutas

Förslag på stadgeändring
Förslag till reviderade stadgar som en del i Framtidens Folkrörelse, mer information på webben.

Handlingar 

Handlingar finns att hämta på: www.lrf.se/varmlandsstamma
OBS! handlingar kommer läggas upp på webben ca 2 veckor innan regionstämman.

Intresserade medlemmar är välkomna, anmälan senast den 7 mars
Anmälan samt information om eventuella matallergier senast den 7 mars till
medlemsservice@lrf.se eller 010-184 40 00 (tonval 1).

Fullmäktigefrågor
kontakta Yvonne Andersén yvonne.andersen@lrf.se eller 010-184 45 43.

Praktiskt kring stämman 
kontakta Jennie Dannegren jennie.dannegren@lrf.se eller 072-141 63 74.

Varmt välkommen!
LRF Värmlands styrelse