Fältvandring vatten – Anläggande av våtmark

2023-10-10 14:00 - 16:30

  • Plats: Vid Segerstakorset utanför Runtuna, Nyköpings kommun
  • Arrangör: LRF Öst med flera
  • Målgrupp: Både medlemmar och icke-medlemmar
  • Sista anmälningsdatum: 2023-10-08

Våtmarker i jordbrukslandskapet blir allt viktigare i ett föränderligt klimat med torka och extrem nederbörd. Förutom värden för djur och växter, kan våtmarker lagra vatten och bidra till att fördröja snabba och stora flöden. 

Under drygt 150 år har cirka 90 procent av all ursprunglig våtmarksareal dränerats bort i jordbrukslandskapet från södra Sverige upp till Mälardalen för att vinna odlingsmark och trygga livsmedelsförsörjningen. 

Följ med på fältvandring och hör mer om hur man kan förhöja odlingslandskapets värden med en egen våtmark. 

Vi träffas i närheten av Segerstadskorset för att titta på Thomas Karlsson och Margareta Malmquist våtmark, därefter förflyttar vi oss vidare med hjälp av våra bilar ca 5 minuter bort för att besöka nästa våtmark.

Programinnehåll
• Bakgrund och beskrivning av de besökta våtmarksplatserna
• Var passar våtmarker i skogs- och jordbrukslandskapet? 
• Våtmarkers funktion och nytta 
• Anmälan och tillstånd kopplat till våtmarksanläggning
• Anläggningsstöd och skötselersättningar 
• Information från Greppa Näringen och LRF

Medverkande: 
Thomas Karlsson och Margareta Malmquist markägare, Jenny Jochnick och Gordon Lindau NVVF, Sören Eriksson våtmarkskonsult, Magnus Boström Skogsstyrelsen, representant från Länsstyrelsen samt Karin Oscarsson LRF Öst 

Vi bjuder på fika! Meddela eventuella födoämnesallergier vid anmälan.

Anmälan senast söndag 8 oktober till Jenny Jochnick, 072-555 05 08 eller jenny.jochnick@nvvf.se